Kochani, Firleje, tu się dzieje!😁😁😄

Andrzejki to już kultowe wydarzenie coroczne.
🎧 Zagra Dj Łukasz, nie wyobrażamy sobie imprezy bez niego, to już kolejna edycja razem! Impreza oparta na muzyce ostatnich 50 lat w tanecznych i klubowych rytmach.
🧚🏽‍♀️ Tej nocy możecie odwiedzić pokój prawdziwej wróżki i postawić na indywidualną rozmowę.
🍗 Bawimy się kuchnią PRL, będzie smacznie jak u cioci na imieninach. Dania ciepłe serwowane, ciepłe bufety, przekąski zimne, napoje typu domowe lemoniady, prawdziwe kompoty, dobra kawa, herbata, słodki bufet i kilka akcentów PRL. O to wszystko zadba Finezja Smaków
🔗Podsumowując: cena biletu obejmuje zabawę między 19:00 a 3:00 w nocy, catering, oprawę muzyczną, wróżby i zabawy andrzejkowe, parking.
🥃 Alkohol własny przynieście ze sobą, a my zadbamy o odpowiednie szkło.
Bilety na: https://tobilet.pl/taneczne-andrzejki-w-firlejach.html
Dodatkowe informacje biuro@firleje.pl lub pod telefonem 577 080 775

REGULAMIN

FIRLEJE – obiekt położony przy ul. Wrzosowej 3 w Musułach (96-321)
ANDRZEJKI 2023 – impreza biletowana w dniu 25.11.2023
SPRZEDAŻ – bilety na: https://tobilet.pl/taneczne-andrzejki-w-firlejach.html

ZASADY OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do jednorazowej imprezy „ANDRZEJKI 2023” która odbędzie się w FIRLEJACH.
2. Godziny w jakich odbędzie się impreza dostępne będą na stronie internetowej organizatora www. Firleje.pl – zakładka „nadchodzące wydarzenia”.
3. Sprzedaż biletów odbywa się poprzez https://tobilet.pl/taneczne-andrzejki-w-firlejach.html
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z powodu niskiej frekwencji.

ANDRZEJKI 2022

Kochani Andrzejki ❤️
Uruchamiamy sprzedaż biletów.
26 LISTOPADA 2022 GODZ: 19:00 – 3:00
☄️ Zapraszamy na kultowe Andrzejki w Firlejach!
🔥 Gorąca muzyka taneczna – DJ Łukasz 🎤
🍽 Ciekawe menu…. doskonałe wege i aromatyczna baranina!
🧚🏽‍♀️ Pokój wróżki
🗝 Loteria z nagrodami
🥂 Możliwość wniesienia własnego alkoholu, a zapominalscy procenty będą mogli nabyć na miejscu
💰 Bilet jednoosobowy cena – 300 zł *
💰💰 Grupa powyżej 24 os. – 270 zł*
📕 Rezerwacje: ☎️ telefoniczne 577 080 775 pn-pt 16:00-21:00 lub 🚶🏼‍♀️ osobiście po uprzednim umówieniu się, oraz za pośrednictwem poczty mail 📧 biuro@firleje.pl
🎟zakup biletów 💳kartą 💰 gotówką

 

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW NA IMPREZĘ „ANDRZEJKI  2022”

 

REGULAMIN

 

FIRLEJE – obiekt położony przy ul. Wrzosowe 3 w Musułach (96-321)
ANDRZEJKI 2022 – impreza biletowana w dniu 27.11.2022

KUPUJĄCY – osoba nabywająca bilet dla siebie lub osób trzecich.

SPRZEDAŻ – sprzedaż biletów na miejscu w Obiekcie

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do jednorazowej imprezy „ANDRZEJKI 2022, która odbędzie się w FIRLEJACH.
 2. Godziny w jakich odbędzie się impreza dostępne będą na stronie internetowej organizatora www. Firleje.pl – zakładka „nadchodzące wydarzenia”.
 3. Sprzedaż biletów odbywa się w punkcie sprzedaży w Firlejach gotówką lub kartą.
 4. Ceny biletów pojedynczych jak i grupowych mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży.
 5. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

REZERWACJA BILETÓW

 1. Rezerwacji biletów można dokonać osobiście w punkcie sprzedaży w Firlejach, telefonicznie pod numerem 577 080 775 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@firleje.pl
 2. Termin odbioru biletów wynosi 7 dni. Po tym terminie rezerwacje zostają automatycznie anulowane.

SPRZEDAŻ BILETÓW INDYWIDULANYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

SPRZEDAŻ BILETÓW GRUPOWYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
 3. Rezerwacja biletów grupowych powyżej 24 osób, są przyjmowane tylko na nazwisko KUPUJĄCEGO.

ZWROTY

 1. Bilety indywidulane jak i grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni przed datą planowanej imprezy „ANDRZEJKI 2022”
 2. Po terminie wymienionym w punkcie poprzedzającym możliwa będzie tylko odsprzedaż biletu przez KUPUJĄCEGO we własnym zakresie osobie trzeciej po cenie zakupu lub niższej o czym KUPUJĄCY ma obowiązek poinformować punkt sprzedaży Firleje. Odsprzedaż biletów z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art., 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz 281, ze zm.)
 3. W przypadku wystąpienia czynnika negatywnego związanego z pandemią SARS-CoV-2 uniemożlwiającego organizację imprezy ANDRZEJKI 2022, Klientom przysługuje zwrot należności za bilety w terminie 2 miesięcy od planowanej imprezy, lub wymiana biletu na inną imprezę.

ODWOŁANIE IMPREZY

 1. Organizator może odwołać imprezę na skutek niskiej frekwencji, jednak nie później niż 14 dni przed planowaną imprezą o czym organizator poinformuję Kupującego w formie pisemnej (sms) lub telefonicznie. Zwrot za bilety nastąpi niezwłocznie (do 7 dni roboczych) w tej samej formie w jakiej bilet/y został nabyty.
 2. Organizator może odwołać imprezę z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy lub interwencji w trakcie jej trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia uczestników imprezy lub mienia obiektu, w którym odbywa się impreza.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego jest ZUM Sp. z o.o. zarejestrowana w Musułach, ul. Wrzosowa 3, 96-321– zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.EU L 119 z 04.05.2016).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – inspektor@zum-poland.com.
 3. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji tej umowy (art. 6 ust 1 lit B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 4. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przechowywane maksymalnie do czasu realizacji umowy od ich podania lub do momentu żądania ich usunięcia z bazy danych Zleceniobiorcy.
 5. Zamawiający posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.

ANDRZEJKI 2022

Kochani Andrzejki ❤️
Uruchamiamy sprzedaż biletów.
26 LISTOPADA 2022 GODZ: 19:00 – 3:00
☄️ Zapraszamy na kultowe Andrzejki w Firlejach!
🔥 Gorąca muzyka taneczna – DJ Łukasz 🎤
🍽 Ciekawe menu…. doskonałe wege i aromatyczna baranina!
🧚🏽‍♀️ Pokój wróżki
🗝 Loteria z nagrodami
🥂 Możliwość wniesienia własnego alkoholu, a zapominalscy procenty będą mogli nabyć na miejscu
💰 Bilet jednoosobowy cena – 300 zł *
💰💰 Grupa powyżej 24 os. – 270 zł*
📕 Rezerwacje: ☎️ telefoniczne 577 080 775 pn-pt 16:00-21:00 lub 🚶🏼‍♀️ osobiście po uprzednim umówieniu się, oraz za pośrednictwem poczty mail 📧 biuro@firleje.pl
🎟zakup biletów 💳kartą 💰 gotówką

 

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW NA IMPREZĘ „ANDRZEJKI  2022”

 

REGULAMIN

 

FIRLEJE – obiekt położony przy ul. Wrzosowe 3 w Musułach (96-321)
ANDRZEJKI 2022 – impreza biletowana w dniu 27.11.2022

KUPUJĄCY – osoba nabywająca bilet dla siebie lub osób trzecich.

SPRZEDAŻ – sprzedaż biletów na miejscu w Obiekcie

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do jednorazowej imprezy „ANDRZEJKI 2022, która odbędzie się w FIRLEJACH.
 2. Godziny w jakich odbędzie się impreza dostępne będą na stronie internetowej organizatora www. Firleje.pl – zakładka „nadchodzące wydarzenia”.
 3. Sprzedaż biletów odbywa się w punkcie sprzedaży w Firlejach gotówką lub kartą.
 4. Ceny biletów pojedynczych jak i grupowych mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży.
 5. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

REZERWACJA BILETÓW

 1. Rezerwacji biletów można dokonać osobiście w punkcie sprzedaży w Firlejach, telefonicznie pod numerem 577 080 775 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@firleje.pl
 2. Termin odbioru biletów wynosi 7 dni. Po tym terminie rezerwacje zostają automatycznie anulowane.

SPRZEDAŻ BILETÓW INDYWIDULANYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

SPRZEDAŻ BILETÓW GRUPOWYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
 3. Rezerwacja biletów grupowych powyżej 24 osób, są przyjmowane tylko na nazwisko KUPUJĄCEGO.

ZWROTY

 1. Bilety indywidulane jak i grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni przed datą planowanej imprezy „ANDRZEJKI 2022”
 2. Po terminie wymienionym w punkcie poprzedzającym możliwa będzie tylko odsprzedaż biletu przez KUPUJĄCEGO we własnym zakresie osobie trzeciej po cenie zakupu lub niższej o czym KUPUJĄCY ma obowiązek poinformować punkt sprzedaży Firleje. Odsprzedaż biletów z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art., 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz 281, ze zm.)
 3. W przypadku wystąpienia czynnika negatywnego związanego z pandemią SARS-CoV-2 uniemożlwiającego organizację imprezy ANDRZEJKI 2022, Klientom przysługuje zwrot należności za bilety w terminie 2 miesięcy od planowanej imprezy, lub wymiana biletu na inną imprezę.

ODWOŁANIE IMPREZY

 1. Organizator może odwołać imprezę na skutek niskiej frekwencji, jednak nie później niż 14 dni przed planowaną imprezą o czym organizator poinformuję Kupującego w formie pisemnej (sms) lub telefonicznie. Zwrot za bilety nastąpi niezwłocznie (do 7 dni roboczych) w tej samej formie w jakiej bilet/y został nabyty.
 2. Organizator może odwołać imprezę z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy lub interwencji w trakcie jej trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia uczestników imprezy lub mienia obiektu, w którym odbywa się impreza.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego jest ZUM Sp. z o.o. zarejestrowana w Musułach, ul. Wrzosowa 3, 96-321– zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.EU L 119 z 04.05.2016).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – inspektor@zum-poland.com.
 3. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji tej umowy (art. 6 ust 1 lit B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 4. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przechowywane maksymalnie do czasu realizacji umowy od ich podania lub do momentu żądania ich usunięcia z bazy danych Zleceniobiorcy.
 5. Zamawiający posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.

ANDRZEJKI 2022

Kochani Andrzejki ❤️
Uruchamiamy sprzedaż biletów.
26 LISTOPADA 2022 GODZ: 19:00 – 3:00
☄️ Zapraszamy na kultowe Andrzejki w Firlejach!
🔥 Gorąca muzyka taneczna – DJ Łukasz 🎤
🍽 Ciekawe menu…. doskonałe wege i aromatyczna baranina!
🧚🏽‍♀️ Pokój wróżki
🗝 Loteria z nagrodami
🥂 Możliwość wniesienia własnego alkoholu, a zapominalscy procenty będą mogli nabyć na miejscu
💰 Bilet jednoosobowy cena – 300 zł *
💰💰 Grupa powyżej 24 os. – 270 zł*
📕 Rezerwacje: ☎️ telefoniczne 577 080 775 pn-pt 16:00-21:00 lub 🚶🏼‍♀️ osobiście po uprzednim umówieniu się, oraz za pośrednictwem poczty mail 📧 biuro@firleje.pl
🎟zakup biletów 💳kartą 💰 gotówką

 

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW NA IMPREZĘ „ANDRZEJKI  2022”

 

REGULAMIN

 

FIRLEJE – obiekt położony przy ul. Wrzosowe 3 w Musułach (96-321)
ANDRZEJKI 2022 – impreza biletowana w dniu 27.11.2022

KUPUJĄCY – osoba nabywająca bilet dla siebie lub osób trzecich.

SPRZEDAŻ – sprzedaż biletów na miejscu w Obiekcie

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do jednorazowej imprezy „ANDRZEJKI 2022, która odbędzie się w FIRLEJACH.
 2. Godziny w jakich odbędzie się impreza dostępne będą na stronie internetowej organizatora www. Firleje.pl – zakładka „nadchodzące wydarzenia”.
 3. Sprzedaż biletów odbywa się w punkcie sprzedaży w Firlejach gotówką lub kartą.
 4. Ceny biletów pojedynczych jak i grupowych mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży.
 5. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

REZERWACJA BILETÓW

 1. Rezerwacji biletów można dokonać osobiście w punkcie sprzedaży w Firlejach, telefonicznie pod numerem 577 080 775 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@firleje.pl
 2. Termin odbioru biletów wynosi 7 dni. Po tym terminie rezerwacje zostają automatycznie anulowane.

SPRZEDAŻ BILETÓW INDYWIDULANYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

SPRZEDAŻ BILETÓW GRUPOWYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
 3. Rezerwacja biletów grupowych powyżej 24 osób, są przyjmowane tylko na nazwisko KUPUJĄCEGO.

ZWROTY

 1. Bilety indywidulane jak i grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni przed datą planowanej imprezy „ANDRZEJKI 2022”
 2. Po terminie wymienionym w punkcie poprzedzającym możliwa będzie tylko odsprzedaż biletu przez KUPUJĄCEGO we własnym zakresie osobie trzeciej po cenie zakupu lub niższej o czym KUPUJĄCY ma obowiązek poinformować punkt sprzedaży Firleje. Odsprzedaż biletów z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art., 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz 281, ze zm.)
 3. W przypadku wystąpienia czynnika negatywnego związanego z pandemią SARS-CoV-2 uniemożlwiającego organizację imprezy ANDRZEJKI 2022, Klientom przysługuje zwrot należności za bilety w terminie 2 miesięcy od planowanej imprezy, lub wymiana biletu na inną imprezę.

ODWOŁANIE IMPREZY

 1. Organizator może odwołać imprezę na skutek niskiej frekwencji, jednak nie później niż 14 dni przed planowaną imprezą o czym organizator poinformuję Kupującego w formie pisemnej (sms) lub telefonicznie. Zwrot za bilety nastąpi niezwłocznie (do 7 dni roboczych) w tej samej formie w jakiej bilet/y został nabyty.
 2. Organizator może odwołać imprezę z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy lub interwencji w trakcie jej trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia uczestników imprezy lub mienia obiektu, w którym odbywa się impreza.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego jest ZUM Sp. z o.o. zarejestrowana w Musułach, ul. Wrzosowa 3, 96-321– zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.EU L 119 z 04.05.2016).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – inspektor@zum-poland.com.
 3. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji tej umowy (art. 6 ust 1 lit B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 4. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przechowywane maksymalnie do czasu realizacji umowy od ich podania lub do momentu żądania ich usunięcia z bazy danych Zleceniobiorcy.
 5. Zamawiający posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.

ANDRZEJKI 2022

Kochani Andrzejki ❤️
Uruchamiamy sprzedaż biletów.
26 LISTOPADA 2022 GODZ: 19:00 – 3:00
☄️ Zapraszamy na kultowe Andrzejki w Firlejach!
🔥 Gorąca muzyka taneczna – DJ Łukasz 🎤
🍽 Ciekawe menu…. doskonałe wege i aromatyczna baranina!
🧚🏽‍♀️ Pokój wróżki
🗝 Loteria z nagrodami
🥂 Możliwość wniesienia własnego alkoholu, a zapominalscy procenty będą mogli nabyć na miejscu
💰 Bilet jednoosobowy cena – 300 zł *
💰💰 Grupa powyżej 24 os. – 270 zł*
📕 Rezerwacje: ☎️ telefoniczne 577 080 775 pn-pt 16:00-21:00 lub 🚶🏼‍♀️ osobiście po uprzednim umówieniu się, oraz za pośrednictwem poczty mail 📧 biuro@firleje.pl
🎟zakup biletów 💳kartą 💰 gotówką

 

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW NA IMPREZĘ „ANDRZEJKI  2022”

 

REGULAMIN

 

FIRLEJE – obiekt położony przy ul. Wrzosowe 3 w Musułach (96-321)
ANDRZEJKI 2022 – impreza biletowana w dniu 27.11.2022

KUPUJĄCY – osoba nabywająca bilet dla siebie lub osób trzecich.

SPRZEDAŻ – sprzedaż biletów na miejscu w Obiekcie

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do jednorazowej imprezy „ANDRZEJKI 2022, która odbędzie się w FIRLEJACH.
 2. Godziny w jakich odbędzie się impreza dostępne będą na stronie internetowej organizatora www. Firleje.pl – zakładka „nadchodzące wydarzenia”.
 3. Sprzedaż biletów odbywa się w punkcie sprzedaży w Firlejach gotówką lub kartą.
 4. Ceny biletów pojedynczych jak i grupowych mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży.
 5. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

REZERWACJA BILETÓW

 1. Rezerwacji biletów można dokonać osobiście w punkcie sprzedaży w Firlejach, telefonicznie pod numerem 577 080 775 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@firleje.pl
 2. Termin odbioru biletów wynosi 7 dni. Po tym terminie rezerwacje zostają automatycznie anulowane.

SPRZEDAŻ BILETÓW INDYWIDULANYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

SPRZEDAŻ BILETÓW GRUPOWYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
 3. Rezerwacja biletów grupowych powyżej 24 osób, są przyjmowane tylko na nazwisko KUPUJĄCEGO.

ZWROTY

 1. Bilety indywidulane jak i grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni przed datą planowanej imprezy „ANDRZEJKI 2022”
 2. Po terminie wymienionym w punkcie poprzedzającym możliwa będzie tylko odsprzedaż biletu przez KUPUJĄCEGO we własnym zakresie osobie trzeciej po cenie zakupu lub niższej o czym KUPUJĄCY ma obowiązek poinformować punkt sprzedaży Firleje. Odsprzedaż biletów z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art., 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz 281, ze zm.)
 3. W przypadku wystąpienia czynnika negatywnego związanego z pandemią SARS-CoV-2 uniemożlwiającego organizację imprezy ANDRZEJKI 2022, Klientom przysługuje zwrot należności za bilety w terminie 2 miesięcy od planowanej imprezy, lub wymiana biletu na inną imprezę.

ODWOŁANIE IMPREZY

 1. Organizator może odwołać imprezę na skutek niskiej frekwencji, jednak nie później niż 14 dni przed planowaną imprezą o czym organizator poinformuję Kupującego w formie pisemnej (sms) lub telefonicznie. Zwrot za bilety nastąpi niezwłocznie (do 7 dni roboczych) w tej samej formie w jakiej bilet/y został nabyty.
 2. Organizator może odwołać imprezę z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy lub interwencji w trakcie jej trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia uczestników imprezy lub mienia obiektu, w którym odbywa się impreza.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego jest ZUM Sp. z o.o. zarejestrowana w Musułach, ul. Wrzosowa 3, 96-321– zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.EU L 119 z 04.05.2016).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – inspektor@zum-poland.com.
 3. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji tej umowy (art. 6 ust 1 lit B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 4. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przechowywane maksymalnie do czasu realizacji umowy od ich podania lub do momentu żądania ich usunięcia z bazy danych Zleceniobiorcy.
 5. Zamawiający posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.

ANDRZEJKI 2022

Kochani Andrzejki ❤️
Uruchamiamy sprzedaż biletów.
26 LISTOPADA 2022 GODZ: 19:00 – 3:00
☄️ Zapraszamy na kultowe Andrzejki w Firlejach!
🔥 Gorąca muzyka taneczna – DJ Łukasz 🎤
🍽 Ciekawe menu…. doskonałe wege i aromatyczna baranina!
🧚🏽‍♀️ Pokój wróżki
🗝 Loteria z nagrodami
🥂 Możliwość wniesienia własnego alkoholu, a zapominalscy procenty będą mogli nabyć na miejscu
💰 Bilet jednoosobowy cena – 300 zł *
💰💰 Grupa powyżej 24 os. – 270 zł*
📕 Rezerwacje: ☎️ telefoniczne 577 080 775 pn-pt 16:00-21:00 lub 🚶🏼‍♀️ osobiście po uprzednim umówieniu się, oraz za pośrednictwem poczty mail 📧 biuro@firleje.pl
🎟zakup biletów 💳kartą 💰 gotówką

 

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW NA IMPREZĘ „ANDRZEJKI  2022”

 

REGULAMIN

 

FIRLEJE – obiekt położony przy ul. Wrzosowe 3 w Musułach (96-321)
ANDRZEJKI 2022 – impreza biletowana w dniu 27.11.2022

KUPUJĄCY – osoba nabywająca bilet dla siebie lub osób trzecich.

SPRZEDAŻ – sprzedaż biletów na miejscu w Obiekcie

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do jednorazowej imprezy „ANDRZEJKI 2022, która odbędzie się w FIRLEJACH.
 2. Godziny w jakich odbędzie się impreza dostępne będą na stronie internetowej organizatora www. Firleje.pl – zakładka „nadchodzące wydarzenia”.
 3. Sprzedaż biletów odbywa się w punkcie sprzedaży w Firlejach gotówką lub kartą.
 4. Ceny biletów pojedynczych jak i grupowych mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży.
 5. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

REZERWACJA BILETÓW

 1. Rezerwacji biletów można dokonać osobiście w punkcie sprzedaży w Firlejach, telefonicznie pod numerem 577 080 775 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@firleje.pl
 2. Termin odbioru biletów wynosi 7 dni. Po tym terminie rezerwacje zostają automatycznie anulowane.

SPRZEDAŻ BILETÓW INDYWIDULANYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

SPRZEDAŻ BILETÓW GRUPOWYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
 3. Rezerwacja biletów grupowych powyżej 24 osób, są przyjmowane tylko na nazwisko KUPUJĄCEGO.

ZWROTY

 1. Bilety indywidulane jak i grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni przed datą planowanej imprezy „ANDRZEJKI 2022”
 2. Po terminie wymienionym w punkcie poprzedzającym możliwa będzie tylko odsprzedaż biletu przez KUPUJĄCEGO we własnym zakresie osobie trzeciej po cenie zakupu lub niższej o czym KUPUJĄCY ma obowiązek poinformować punkt sprzedaży Firleje. Odsprzedaż biletów z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art., 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz 281, ze zm.)
 3. W przypadku wystąpienia czynnika negatywnego związanego z pandemią SARS-CoV-2 uniemożlwiającego organizację imprezy ANDRZEJKI 2022, Klientom przysługuje zwrot należności za bilety w terminie 2 miesięcy od planowanej imprezy, lub wymiana biletu na inną imprezę.

ODWOŁANIE IMPREZY

 1. Organizator może odwołać imprezę na skutek niskiej frekwencji, jednak nie później niż 14 dni przed planowaną imprezą o czym organizator poinformuję Kupującego w formie pisemnej (sms) lub telefonicznie. Zwrot za bilety nastąpi niezwłocznie (do 7 dni roboczych) w tej samej formie w jakiej bilet/y został nabyty.
 2. Organizator może odwołać imprezę z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy lub interwencji w trakcie jej trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia uczestników imprezy lub mienia obiektu, w którym odbywa się impreza.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego jest ZUM Sp. z o.o. zarejestrowana w Musułach, ul. Wrzosowa 3, 96-321– zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.EU L 119 z 04.05.2016).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – inspektor@zum-poland.com.
 3. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji tej umowy (art. 6 ust 1 lit B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 4. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przechowywane maksymalnie do czasu realizacji umowy od ich podania lub do momentu żądania ich usunięcia z bazy danych Zleceniobiorcy.
 5. Zamawiający posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.

ANDRZEJKI 2021

27 LISTOPADA 2021 GODZ: 19:00 – 3:00
.
♥️ Zapraszamy na kultowe  Andrzejki w Firlejach!
💥 Gorąca muzyka taneczna
🍽  Ciekawe menu, w tym dzik pieczony na rożnie!
🧚🏽‍♀️  Pokój wróżki 
🗝  Lanie wosku, konkursy, loteria 
🥂 Możliwość wniesienia własnego alkoholu, a zapominalscy procenty będą można nabyć na miejscu.
💰 Bilet jednosobowy  cena – 250 zł *
💰💰 Grupa powyżej 24 os. –  230 zł*
📕  Rezerwacje: ☎️  telefoniczne 577 080 775  pn-pt 16:00-21:00 lub 🚶🏼‍♀️  osobiście po uprzednim umówieniu się, oraz za pośrednictwem poczty mail 📧  biuro@firleje.pl
* cena promocyjna obowiązuje do 31.10.2021, cena regularna 300 zł, grupa powyżej 24 os, 270 zł

 

 

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW NA IMPREZĘ „ANDRZEJKI  2021”

REGULAMIN

 

FIRLEJE – obiekt położony przy ul. Wrzosowe 3 w Musułach (96-321)
ANDRZEJKI 2021 – impreza biletowana w dniu 27.11.2021

KUPUJĄCY – osoba nabywająca bilet dla siebie lub osób trzecich.

SPRZEDAŻ – sprzedaż biletów na miejscu w Obiekcie

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do jednorazowej imprezy „ANDRZEJKI 2021, która odbędzie się w FIRLEJACH.
 2. Godziny w jakich odbędzie się impreza dostępne będą na stronie internetowej organizatora www. Firleje.pl – zakładka „nadchodzące wydarzenia”.
 3. Sprzedaż biletów odbywa się w punkcie sprzedaży w Firlejach.
 4. Ceny biletów pojedynczych jak i grupowych mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży.
 5. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

REZERWACJA BILETÓW

 1. Rezerwacji biletów można dokonać osobiście w punkcie sprzedaży w Firlejach, telefonicznie pod numerem 577 080 775 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@firleje.pl
 2. Termin odbioru biletów wynosi 5 dni. Po tym terminie rezerwacje zostają automatycznie anulowane.

SPRZEDAŻ BILETÓW INDYWIDULANYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

SPRZEDAŻ BILETÓW GRUPOWYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
 3. Rezerwacja biletów grupowych powyżej 24 osób, są przyjmowane tylko na nazwisko KUPUJĄCEGO.

ZWROTY

 1. Bilety indywidulane jak i grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni przed datą planowanej imprezy „ANDRZEJKI 2021”
 2. Po terminie wymienionym w punkcie poprzedzającym możliwa będzie tylko odsprzedaż biletu przez KUPUJĄCEGO we własnym zakresie osobie trzeciej po cenie zakupu lub niższej o czym KUPUJĄCY ma obowiązek poinformować punkt sprzedaży Firleje. Odsprzedaż biletów z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art., 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz 281, ze zm.)
 3. W przypadku wystąpienia czynnika negatywnego związanego z pandemią SARS-CoV-2 uniemożlwiającego organizację imprezy ANDRZEJKI 2021, Klientom przysługuje zwrot należności za bilety w terminie 2 miesięcy od planowanej imprezy, lub wymiana biletu na inną imprezę.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego jest ZUM Sp. z o.o. zarejestrowana w Musułach, ul. Wrzosowa 3, 96-321– zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.EU L 119 z 04.05.2016).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – inspektor@zum-poland.com.
 3. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji tej umowy (art. 6 ust 1 lit B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 4. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przechowywane maksymalnie do czasu realizacji umowy od ich podania lub do momentu żądania ich usunięcia z bazy danych Zleceniobiorcy.
 5. Zamawiający posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.

ANDRZEJKI 2022

Kochani Andrzejki ❤️
Uruchamiamy sprzedaż biletów.
26 LISTOPADA 2022 GODZ: 19:00 – 3:00
☄️ Zapraszamy na kultowe Andrzejki w Firlejach!
🔥 Gorąca muzyka taneczna – DJ Łukasz 🎤
🍽 Ciekawe menu…. doskonałe wege i aromatyczna baranina!
🧚🏽‍♀️ Pokój wróżki
🗝 Loteria z nagrodami
🥂 Możliwość wniesienia własnego alkoholu, a zapominalscy procenty będą mogli nabyć na miejscu
💰 Bilet jednoosobowy cena – 300 zł *
💰💰 Grupa powyżej 24 os. – 270 zł*
📕 Rezerwacje: ☎️ telefoniczne 577 080 775 pn-pt 16:00-21:00 lub 🚶🏼‍♀️ osobiście po uprzednim umówieniu się, oraz za pośrednictwem poczty mail 📧 biuro@firleje.pl
🎟zakup biletów 💳kartą 💰 gotówką

 

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW NA IMPREZĘ „ANDRZEJKI  2022”

 

REGULAMIN

 

FIRLEJE – obiekt położony przy ul. Wrzosowe 3 w Musułach (96-321)
ANDRZEJKI 2022 – impreza biletowana w dniu 27.11.2022

KUPUJĄCY – osoba nabywająca bilet dla siebie lub osób trzecich.

SPRZEDAŻ – sprzedaż biletów na miejscu w Obiekcie

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do jednorazowej imprezy „ANDRZEJKI 2022, która odbędzie się w FIRLEJACH.
 2. Godziny w jakich odbędzie się impreza dostępne będą na stronie internetowej organizatora www. Firleje.pl – zakładka „nadchodzące wydarzenia”.
 3. Sprzedaż biletów odbywa się w punkcie sprzedaży w Firlejach gotówką lub kartą.
 4. Ceny biletów pojedynczych jak i grupowych mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży.
 5. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

REZERWACJA BILETÓW

 1. Rezerwacji biletów można dokonać osobiście w punkcie sprzedaży w Firlejach, telefonicznie pod numerem 577 080 775 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@firleje.pl
 2. Termin odbioru biletów wynosi 7 dni. Po tym terminie rezerwacje zostają automatycznie anulowane.

SPRZEDAŻ BILETÓW INDYWIDULANYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

SPRZEDAŻ BILETÓW GRUPOWYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
 3. Rezerwacja biletów grupowych powyżej 24 osób, są przyjmowane tylko na nazwisko KUPUJĄCEGO.

ZWROTY

 1. Bilety indywidulane jak i grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni przed datą planowanej imprezy „ANDRZEJKI 2022”
 2. Po terminie wymienionym w punkcie poprzedzającym możliwa będzie tylko odsprzedaż biletu przez KUPUJĄCEGO we własnym zakresie osobie trzeciej po cenie zakupu lub niższej o czym KUPUJĄCY ma obowiązek poinformować punkt sprzedaży Firleje. Odsprzedaż biletów z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art., 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz 281, ze zm.)
 3. W przypadku wystąpienia czynnika negatywnego związanego z pandemią SARS-CoV-2 uniemożlwiającego organizację imprezy ANDRZEJKI 2022, Klientom przysługuje zwrot należności za bilety w terminie 2 miesięcy od planowanej imprezy, lub wymiana biletu na inną imprezę.

ODWOŁANIE IMPREZY

 1. Organizator może odwołać imprezę na skutek niskiej frekwencji, jednak nie później niż 14 dni przed planowaną imprezą o czym organizator poinformuję Kupującego w formie pisemnej (sms) lub telefonicznie. Zwrot za bilety nastąpi niezwłocznie (do 7 dni roboczych) w tej samej formie w jakiej bilet/y został nabyty.
 2. Organizator może odwołać imprezę z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy lub interwencji w trakcie jej trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia uczestników imprezy lub mienia obiektu, w którym odbywa się impreza.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego jest ZUM Sp. z o.o. zarejestrowana w Musułach, ul. Wrzosowa 3, 96-321– zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.EU L 119 z 04.05.2016).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – inspektor@zum-poland.com.
 3. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji tej umowy (art. 6 ust 1 lit B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 4. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przechowywane maksymalnie do czasu realizacji umowy od ich podania lub do momentu żądania ich usunięcia z bazy danych Zleceniobiorcy.
 5. Zamawiający posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.

ANDRZEJKI 2022

Kochani Andrzejki ❤️
Uruchamiamy sprzedaż biletów.
26 LISTOPADA 2022 GODZ: 19:00 – 3:00
☄️ Zapraszamy na kultowe Andrzejki w Firlejach!
🔥 Gorąca muzyka taneczna – DJ Łukasz 🎤
🍽 Ciekawe menu…. doskonałe wege i aromatyczna baranina!
🧚🏽‍♀️ Pokój wróżki
🗝 Loteria z nagrodami
🥂 Możliwość wniesienia własnego alkoholu, a zapominalscy procenty będą mogli nabyć na miejscu
💰 Bilet jednoosobowy cena – 300 zł *
💰💰 Grupa powyżej 24 os. – 270 zł*
📕 Rezerwacje: ☎️ telefoniczne 577 080 775 pn-pt 16:00-21:00 lub 🚶🏼‍♀️ osobiście po uprzednim umówieniu się, oraz za pośrednictwem poczty mail 📧 biuro@firleje.pl
🎟zakup biletów 💳kartą 💰 gotówką

 

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW NA IMPREZĘ „ANDRZEJKI  2022”

 

REGULAMIN

 

FIRLEJE – obiekt położony przy ul. Wrzosowe 3 w Musułach (96-321)
ANDRZEJKI 2022 – impreza biletowana w dniu 27.11.2022

KUPUJĄCY – osoba nabywająca bilet dla siebie lub osób trzecich.

SPRZEDAŻ – sprzedaż biletów na miejscu w Obiekcie

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do jednorazowej imprezy „ANDRZEJKI 2022, która odbędzie się w FIRLEJACH.
 2. Godziny w jakich odbędzie się impreza dostępne będą na stronie internetowej organizatora www. Firleje.pl – zakładka „nadchodzące wydarzenia”.
 3. Sprzedaż biletów odbywa się w punkcie sprzedaży w Firlejach gotówką lub kartą.
 4. Ceny biletów pojedynczych jak i grupowych mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży.
 5. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

REZERWACJA BILETÓW

 1. Rezerwacji biletów można dokonać osobiście w punkcie sprzedaży w Firlejach, telefonicznie pod numerem 577 080 775 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@firleje.pl
 2. Termin odbioru biletów wynosi 7 dni. Po tym terminie rezerwacje zostają automatycznie anulowane.

SPRZEDAŻ BILETÓW INDYWIDULANYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

SPRZEDAŻ BILETÓW GRUPOWYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
 3. Rezerwacja biletów grupowych powyżej 24 osób, są przyjmowane tylko na nazwisko KUPUJĄCEGO.

ZWROTY

 1. Bilety indywidulane jak i grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni przed datą planowanej imprezy „ANDRZEJKI 2022”
 2. Po terminie wymienionym w punkcie poprzedzającym możliwa będzie tylko odsprzedaż biletu przez KUPUJĄCEGO we własnym zakresie osobie trzeciej po cenie zakupu lub niższej o czym KUPUJĄCY ma obowiązek poinformować punkt sprzedaży Firleje. Odsprzedaż biletów z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art., 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz 281, ze zm.)
 3. W przypadku wystąpienia czynnika negatywnego związanego z pandemią SARS-CoV-2 uniemożlwiającego organizację imprezy ANDRZEJKI 2022, Klientom przysługuje zwrot należności za bilety w terminie 2 miesięcy od planowanej imprezy, lub wymiana biletu na inną imprezę.

ODWOŁANIE IMPREZY

 1. Organizator może odwołać imprezę na skutek niskiej frekwencji, jednak nie później niż 14 dni przed planowaną imprezą o czym organizator poinformuję Kupującego w formie pisemnej (sms) lub telefonicznie. Zwrot za bilety nastąpi niezwłocznie (do 7 dni roboczych) w tej samej formie w jakiej bilet/y został nabyty.
 2. Organizator może odwołać imprezę z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy lub interwencji w trakcie jej trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia uczestników imprezy lub mienia obiektu, w którym odbywa się impreza.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego jest ZUM Sp. z o.o. zarejestrowana w Musułach, ul. Wrzosowa 3, 96-321– zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.EU L 119 z 04.05.2016).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – inspektor@zum-poland.com.
 3. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji tej umowy (art. 6 ust 1 lit B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 4. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przechowywane maksymalnie do czasu realizacji umowy od ich podania lub do momentu żądania ich usunięcia z bazy danych Zleceniobiorcy.
 5. Zamawiający posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.

ANDRZEJKI 2022

Kochani Andrzejki ❤️
Uruchamiamy sprzedaż biletów.
26 LISTOPADA 2022 GODZ: 19:00 – 3:00
☄️ Zapraszamy na kultowe Andrzejki w Firlejach!
🔥 Gorąca muzyka taneczna – DJ Łukasz 🎤
🍽 Ciekawe menu…. doskonałe wege i aromatyczna baranina!
🧚🏽‍♀️ Pokój wróżki
🗝 Loteria z nagrodami
🥂 Możliwość wniesienia własnego alkoholu, a zapominalscy procenty będą mogli nabyć na miejscu
💰 Bilet jednoosobowy cena – 300 zł *
💰💰 Grupa powyżej 24 os. – 270 zł*
📕 Rezerwacje: ☎️ telefoniczne 577 080 775 pn-pt 16:00-21:00 lub 🚶🏼‍♀️ osobiście po uprzednim umówieniu się, oraz za pośrednictwem poczty mail 📧 biuro@firleje.pl
🎟zakup biletów 💳kartą 💰 gotówką

 

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW NA IMPREZĘ „ANDRZEJKI  2022”

 

REGULAMIN

 

FIRLEJE – obiekt położony przy ul. Wrzosowe 3 w Musułach (96-321)
ANDRZEJKI 2022 – impreza biletowana w dniu 27.11.2022

KUPUJĄCY – osoba nabywająca bilet dla siebie lub osób trzecich.

SPRZEDAŻ – sprzedaż biletów na miejscu w Obiekcie

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do jednorazowej imprezy „ANDRZEJKI 2022, która odbędzie się w FIRLEJACH.
 2. Godziny w jakich odbędzie się impreza dostępne będą na stronie internetowej organizatora www. Firleje.pl – zakładka „nadchodzące wydarzenia”.
 3. Sprzedaż biletów odbywa się w punkcie sprzedaży w Firlejach gotówką lub kartą.
 4. Ceny biletów pojedynczych jak i grupowych mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży.
 5. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

REZERWACJA BILETÓW

 1. Rezerwacji biletów można dokonać osobiście w punkcie sprzedaży w Firlejach, telefonicznie pod numerem 577 080 775 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@firleje.pl
 2. Termin odbioru biletów wynosi 7 dni. Po tym terminie rezerwacje zostają automatycznie anulowane.

SPRZEDAŻ BILETÓW INDYWIDULANYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

SPRZEDAŻ BILETÓW GRUPOWYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
 3. Rezerwacja biletów grupowych powyżej 24 osób, są przyjmowane tylko na nazwisko KUPUJĄCEGO.

ZWROTY

 1. Bilety indywidulane jak i grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni przed datą planowanej imprezy „ANDRZEJKI 2022”
 2. Po terminie wymienionym w punkcie poprzedzającym możliwa będzie tylko odsprzedaż biletu przez KUPUJĄCEGO we własnym zakresie osobie trzeciej po cenie zakupu lub niższej o czym KUPUJĄCY ma obowiązek poinformować punkt sprzedaży Firleje. Odsprzedaż biletów z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art., 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz 281, ze zm.)
 3. W przypadku wystąpienia czynnika negatywnego związanego z pandemią SARS-CoV-2 uniemożlwiającego organizację imprezy ANDRZEJKI 2022, Klientom przysługuje zwrot należności za bilety w terminie 2 miesięcy od planowanej imprezy, lub wymiana biletu na inną imprezę.

ODWOŁANIE IMPREZY

 1. Organizator może odwołać imprezę na skutek niskiej frekwencji, jednak nie później niż 14 dni przed planowaną imprezą o czym organizator poinformuję Kupującego w formie pisemnej (sms) lub telefonicznie. Zwrot za bilety nastąpi niezwłocznie (do 7 dni roboczych) w tej samej formie w jakiej bilet/y został nabyty.
 2. Organizator może odwołać imprezę z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy lub interwencji w trakcie jej trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia uczestników imprezy lub mienia obiektu, w którym odbywa się impreza.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego jest ZUM Sp. z o.o. zarejestrowana w Musułach, ul. Wrzosowa 3, 96-321– zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.EU L 119 z 04.05.2016).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – inspektor@zum-poland.com.
 3. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji tej umowy (art. 6 ust 1 lit B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 4. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przechowywane maksymalnie do czasu realizacji umowy od ich podania lub do momentu żądania ich usunięcia z bazy danych Zleceniobiorcy.
 5. Zamawiający posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.

ANDRZEJKI 2022

Kochani Andrzejki ❤️
Uruchamiamy sprzedaż biletów.
26 LISTOPADA 2022 GODZ: 19:00 – 3:00
☄️ Zapraszamy na kultowe Andrzejki w Firlejach!
🔥 Gorąca muzyka taneczna – DJ Łukasz 🎤
🍽 Ciekawe menu…. doskonałe wege i aromatyczna baranina!
🧚🏽‍♀️ Pokój wróżki
🗝 Loteria z nagrodami
🥂 Możliwość wniesienia własnego alkoholu, a zapominalscy procenty będą mogli nabyć na miejscu
💰 Bilet jednoosobowy cena – 300 zł *
💰💰 Grupa powyżej 24 os. – 270 zł*
📕 Rezerwacje: ☎️ telefoniczne 577 080 775 pn-pt 16:00-21:00 lub 🚶🏼‍♀️ osobiście po uprzednim umówieniu się, oraz za pośrednictwem poczty mail 📧 biuro@firleje.pl
🎟zakup biletów 💳kartą 💰 gotówką

 

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW NA IMPREZĘ „ANDRZEJKI  2022”

 

REGULAMIN

 

FIRLEJE – obiekt położony przy ul. Wrzosowe 3 w Musułach (96-321)
ANDRZEJKI 2022 – impreza biletowana w dniu 27.11.2022

KUPUJĄCY – osoba nabywająca bilet dla siebie lub osób trzecich.

SPRZEDAŻ – sprzedaż biletów na miejscu w Obiekcie

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do jednorazowej imprezy „ANDRZEJKI 2022, która odbędzie się w FIRLEJACH.
 2. Godziny w jakich odbędzie się impreza dostępne będą na stronie internetowej organizatora www. Firleje.pl – zakładka „nadchodzące wydarzenia”.
 3. Sprzedaż biletów odbywa się w punkcie sprzedaży w Firlejach gotówką lub kartą.
 4. Ceny biletów pojedynczych jak i grupowych mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży.
 5. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

REZERWACJA BILETÓW

 1. Rezerwacji biletów można dokonać osobiście w punkcie sprzedaży w Firlejach, telefonicznie pod numerem 577 080 775 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@firleje.pl
 2. Termin odbioru biletów wynosi 7 dni. Po tym terminie rezerwacje zostają automatycznie anulowane.

SPRZEDAŻ BILETÓW INDYWIDULANYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

SPRZEDAŻ BILETÓW GRUPOWYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
 3. Rezerwacja biletów grupowych powyżej 24 osób, są przyjmowane tylko na nazwisko KUPUJĄCEGO.

ZWROTY

 1. Bilety indywidulane jak i grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni przed datą planowanej imprezy „ANDRZEJKI 2022”
 2. Po terminie wymienionym w punkcie poprzedzającym możliwa będzie tylko odsprzedaż biletu przez KUPUJĄCEGO we własnym zakresie osobie trzeciej po cenie zakupu lub niższej o czym KUPUJĄCY ma obowiązek poinformować punkt sprzedaży Firleje. Odsprzedaż biletów z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art., 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz 281, ze zm.)
 3. W przypadku wystąpienia czynnika negatywnego związanego z pandemią SARS-CoV-2 uniemożlwiającego organizację imprezy ANDRZEJKI 2022, Klientom przysługuje zwrot należności za bilety w terminie 2 miesięcy od planowanej imprezy, lub wymiana biletu na inną imprezę.

ODWOŁANIE IMPREZY

 1. Organizator może odwołać imprezę na skutek niskiej frekwencji, jednak nie później niż 14 dni przed planowaną imprezą o czym organizator poinformuję Kupującego w formie pisemnej (sms) lub telefonicznie. Zwrot za bilety nastąpi niezwłocznie (do 7 dni roboczych) w tej samej formie w jakiej bilet/y został nabyty.
 2. Organizator może odwołać imprezę z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy lub interwencji w trakcie jej trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia uczestników imprezy lub mienia obiektu, w którym odbywa się impreza.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego jest ZUM Sp. z o.o. zarejestrowana w Musułach, ul. Wrzosowa 3, 96-321– zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.EU L 119 z 04.05.2016).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – inspektor@zum-poland.com.
 3. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji tej umowy (art. 6 ust 1 lit B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 4. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przechowywane maksymalnie do czasu realizacji umowy od ich podania lub do momentu żądania ich usunięcia z bazy danych Zleceniobiorcy.
 5. Zamawiający posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.

ANDRZEJKI 2022

Kochani Andrzejki ❤️
Uruchamiamy sprzedaż biletów.
26 LISTOPADA 2022 GODZ: 19:00 – 3:00
☄️ Zapraszamy na kultowe Andrzejki w Firlejach!
🔥 Gorąca muzyka taneczna – DJ Łukasz 🎤
🍽 Ciekawe menu…. doskonałe wege i aromatyczna baranina!
🧚🏽‍♀️ Pokój wróżki
🗝 Loteria z nagrodami
🥂 Możliwość wniesienia własnego alkoholu, a zapominalscy procenty będą mogli nabyć na miejscu
💰 Bilet jednoosobowy cena – 300 zł *
💰💰 Grupa powyżej 24 os. – 270 zł*
📕 Rezerwacje: ☎️ telefoniczne 577 080 775 pn-pt 16:00-21:00 lub 🚶🏼‍♀️ osobiście po uprzednim umówieniu się, oraz za pośrednictwem poczty mail 📧 biuro@firleje.pl
🎟zakup biletów 💳kartą 💰 gotówką

 

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW NA IMPREZĘ „ANDRZEJKI  2022”

 

REGULAMIN

 

FIRLEJE – obiekt położony przy ul. Wrzosowe 3 w Musułach (96-321)
ANDRZEJKI 2022 – impreza biletowana w dniu 27.11.2022

KUPUJĄCY – osoba nabywająca bilet dla siebie lub osób trzecich.

SPRZEDAŻ – sprzedaż biletów na miejscu w Obiekcie

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do jednorazowej imprezy „ANDRZEJKI 2022, która odbędzie się w FIRLEJACH.
 2. Godziny w jakich odbędzie się impreza dostępne będą na stronie internetowej organizatora www. Firleje.pl – zakładka „nadchodzące wydarzenia”.
 3. Sprzedaż biletów odbywa się w punkcie sprzedaży w Firlejach gotówką lub kartą.
 4. Ceny biletów pojedynczych jak i grupowych mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży.
 5. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

REZERWACJA BILETÓW

 1. Rezerwacji biletów można dokonać osobiście w punkcie sprzedaży w Firlejach, telefonicznie pod numerem 577 080 775 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@firleje.pl
 2. Termin odbioru biletów wynosi 7 dni. Po tym terminie rezerwacje zostają automatycznie anulowane.

SPRZEDAŻ BILETÓW INDYWIDULANYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

SPRZEDAŻ BILETÓW GRUPOWYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką lub kartą.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
 3. Rezerwacja biletów grupowych powyżej 24 osób, są przyjmowane tylko na nazwisko KUPUJĄCEGO.

ZWROTY

 1. Bilety indywidulane jak i grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni przed datą planowanej imprezy „ANDRZEJKI 2022”
 2. Po terminie wymienionym w punkcie poprzedzającym możliwa będzie tylko odsprzedaż biletu przez KUPUJĄCEGO we własnym zakresie osobie trzeciej po cenie zakupu lub niższej o czym KUPUJĄCY ma obowiązek poinformować punkt sprzedaży Firleje. Odsprzedaż biletów z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art., 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz 281, ze zm.)
 3. W przypadku wystąpienia czynnika negatywnego związanego z pandemią SARS-CoV-2 uniemożlwiającego organizację imprezy ANDRZEJKI 2022, Klientom przysługuje zwrot należności za bilety w terminie 2 miesięcy od planowanej imprezy, lub wymiana biletu na inną imprezę.

ODWOŁANIE IMPREZY

 1. Organizator może odwołać imprezę na skutek niskiej frekwencji, jednak nie później niż 14 dni przed planowaną imprezą o czym organizator poinformuję Kupującego w formie pisemnej (sms) lub telefonicznie. Zwrot za bilety nastąpi niezwłocznie (do 7 dni roboczych) w tej samej formie w jakiej bilet/y został nabyty.
 2. Organizator może odwołać imprezę z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy lub interwencji w trakcie jej trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia uczestników imprezy lub mienia obiektu, w którym odbywa się impreza.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego jest ZUM Sp. z o.o. zarejestrowana w Musułach, ul. Wrzosowa 3, 96-321– zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.EU L 119 z 04.05.2016).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – inspektor@zum-poland.com.
 3. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji tej umowy (art. 6 ust 1 lit B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 4. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przechowywane maksymalnie do czasu realizacji umowy od ich podania lub do momentu żądania ich usunięcia z bazy danych Zleceniobiorcy.
 5. Zamawiający posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.

ANDRZEJKI 2021

27 LISTOPADA 2021 GODZ: 19:00 – 3:00
.
♥️ Zapraszamy na kultowe  Andrzejki w Firlejach!
💥 Gorąca muzyka taneczna
🍽  Ciekawe menu, w tym dzik pieczony na rożnie!
🧚🏽‍♀️  Pokój wróżki 
🗝  Lanie wosku, konkursy, loteria 
🥂 Możliwość wniesienia własnego alkoholu, a zapominalscy procenty będą można nabyć na miejscu.
💰 Bilet jednosobowy  cena – 250 zł *
💰💰 Grupa powyżej 24 os. –  230 zł*
📕  Rezerwacje: ☎️  telefoniczne 577 080 775  pn-pt 16:00-21:00 lub 🚶🏼‍♀️  osobiście po uprzednim umówieniu się, oraz za pośrednictwem poczty mail 📧  biuro@firleje.pl
* cena promocyjna obowiązuje do 31.10.2021, cena regularna 300 zł, grupa powyżej 24 os, 270 zł

 

 

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW NA IMPREZĘ „ANDRZEJKI  2021”

REGULAMIN

 

FIRLEJE – obiekt położony przy ul. Wrzosowe 3 w Musułach (96-321)
ANDRZEJKI 2021 – impreza biletowana w dniu 27.11.2021

KUPUJĄCY – osoba nabywająca bilet dla siebie lub osób trzecich.

SPRZEDAŻ – sprzedaż biletów na miejscu w Obiekcie

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do jednorazowej imprezy „ANDRZEJKI 2021, która odbędzie się w FIRLEJACH.
 2. Godziny w jakich odbędzie się impreza dostępne będą na stronie internetowej organizatora www. Firleje.pl – zakładka „nadchodzące wydarzenia”.
 3. Sprzedaż biletów odbywa się w punkcie sprzedaży w Firlejach.
 4. Ceny biletów pojedynczych jak i grupowych mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży.
 5. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

REZERWACJA BILETÓW

 1. Rezerwacji biletów można dokonać osobiście w punkcie sprzedaży w Firlejach, telefonicznie pod numerem 577 080 775 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@firleje.pl
 2. Termin odbioru biletów wynosi 5 dni. Po tym terminie rezerwacje zostają automatycznie anulowane.

SPRZEDAŻ BILETÓW INDYWIDULANYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

SPRZEDAŻ BILETÓW GRUPOWYCH

 1. Płatność za bilety można dokonywać gotówką.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie i na zasadach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
 3. Rezerwacja biletów grupowych powyżej 24 osób, są przyjmowane tylko na nazwisko KUPUJĄCEGO.

ZWROTY

 1. Bilety indywidulane jak i grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni przed datą planowanej imprezy „ANDRZEJKI 2021”
 2. Po terminie wymienionym w punkcie poprzedzającym możliwa będzie tylko odsprzedaż biletu przez KUPUJĄCEGO we własnym zakresie osobie trzeciej po cenie zakupu lub niższej o czym KUPUJĄCY ma obowiązek poinformować punkt sprzedaży Firleje. Odsprzedaż biletów z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art., 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz 281, ze zm.)
 3. W przypadku wystąpienia czynnika negatywnego związanego z pandemią SARS-CoV-2 uniemożlwiającego organizację imprezy ANDRZEJKI 2021, Klientom przysługuje zwrot należności za bilety w terminie 2 miesięcy od planowanej imprezy, lub wymiana biletu na inną imprezę.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego jest ZUM Sp. z o.o. zarejestrowana w Musułach, ul. Wrzosowa 3, 96-321– zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.EU L 119 z 04.05.2016).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – inspektor@zum-poland.com.
 3. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji tej umowy (art. 6 ust 1 lit B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 4. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego będą przechowywane maksymalnie do czasu realizacji umowy od ich podania lub do momentu żądania ich usunięcia z bazy danych Zleceniobiorcy.
 5. Zamawiający posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.

CACAO ART CELEBRATION vol.1 Polska

27 SIE O 17:17 – 28 SIE O 11:11 
Cacao Art Celebration, to wydarzenie łączące miłość do przyrody, ludzi, cacao, wiedzy i sztuki. Tworzymy kulturę cacao w synergii ze sztuką i naturą, jako jednego wspólnego wyrazu.
♥️ Na nasze zaproszenie do Polski przyleci Mose ze swoim Cacao Dance!
Wyrazimy ekspresję w rytmie jego muzycznej medycyny niczym w gwatemalskim raju wznosząc toast cacao na wiele serc w jednej, wspólnej intencji.
🦋 Prócz Mose, na wydarzeniu otuli nas
cudowna ShataQS, Ifi Ude, Bea Zwolińska, Sylwia Glimasińska i inni wspaniali artyści, kreatorzy, performerzy i i inspiratorzy. Ecstatic Dance. Wystawy.
🧚🏾 Żywa galeria sztuki zatopiona w przyrodzie zabierze Cię do wewnętrznych wszechmiarów twórców – dzielących się z Tobą swoim światem.
💥 Czeka na Ciebie również alchemiczna tawerna z różnymi gatunkami cacao i nie tylko, owoce, wege jedzenie, pole namiotowe.
Wydarzenie w całości bez alkoholu
Zapewniamy otwarty kociołek Cacao Flow, które będzie wspierać nasze wspólne doświadczanie, dzięki niemu zatopimy się w przepływie przez cały wieczór, a to wszystko w ramach zakupionego biletu.
🔥 Po koncertach i aktywnościach będziemy przy nocnym ognisku spędzać czas w rytmie bębnów, śpiewów i opowieści.
🦥 Następnego dnia, po sesji ćwiczeń przy muzyce i pożegnalnych przytuleniach, rozjedziemy się w swoich kierunkach, zachowując doświadczenie w sercu i wnosząc jego wibracje w swoje życie.
🎼 ARTeterapia & NATUROterapia w twórczym przepływie życia! 🍃
English 🇳🇿
Friday, August 27/2021 at 17.17
Finish on 28/2021 at 11.11
Cacao Art Celebration is a uniqe Event, which combines love for nature, people, knowledge and art. We create cacao culture in synergy with art & nature as a one great expression.
We have special guest from Costa Rica, magical Mose with his Cacao Dance Performance.
We will get into our bodies in the rhythm of his musical medicine, like a Guatemalan paradise, toasting cacaos to our hearts in/with one genuine intention.
In addition to our main guest Mose, we are also hosting Shataqs, Ifi Ude, Bea Zwolińska, Sylwia Glimasińska and other great artists, experts and inspirators.
We will create a space immersed in nature for you to browse inner galaxies and artist’s universes. They will share their world with you. The space will be teeming with the creative flow. You will find Alchemical tavern with various types of cacao, fruits, veggie tracks and campsite.
Cacao Art Celebration is a non-alcoholic event.
Your ticket grants you unlimited access to the Cacao Flow from Cacao Alchemica, which has magical properties to open our hearts and facilitate the journey inwards.
After the music act we will spend the rest of the night at a campfire, listening to drums, singing and stories.
On the second day, before we end the experience, to keep it in our hearts we will move together and hug each other goodbye. This way the good vibrations can carry into our lives.
ARTtherapy & NATUROtherapy in the creative flow of life.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close